Danzas de Senegal :    Kankurang       Mandinga       Serere       Sabar (1)   Sabar (2)   Wolof